ayeyarawaddy myanmar investment

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေ႒းဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံု​ေဆြး​ေႏြး

ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ရွိေနသည္ဟု ၀န္ႀကီးေျပာၾကား

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရိွ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရနံဓါတုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေ႒း၀င္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေမး။ ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆန္အိုးႀကီးအျဖစ္ သိထားတာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေၾကာင္းနဲ႔ စတင္ေဆြးေႏြးရေအာင္။.

ေျဖ။ ။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ေဒသမွာ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုပါ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ လယ္ေျမဧက ၄ ဒသမ ၇ သန္း ရွိပါတယ္။ လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက လယ္သမားေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ စပါးကို စိုက္ပ်ဳိးၾကပါတယ္။

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ႔ကြင္းဆက္ေတြကို ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒီမွာက ဆန္စပါးလုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြပမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ စပါးစိုက္ပ်ဳိးတာကေန ျပည္ပကို တင္ပို႔တဲ႔အဆင့္ထိေပါ႔။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ လုပ္သားရွားပါးမႈေတြရဲ႕ ႐ုိက္ခတ္မႈကို ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ေတြ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေတာ႔ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္တိုင္းမွာ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ စက္မႈစိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးစနစ္ ကူးေျပာင္းဖို႔ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါလည္းကို ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ နားလည္လာပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ဆီက ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြနဲ႔ လယ္သမားေတြကို စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ စက္ယႏၱရား ၃၅၉ခုကို ေပးအပ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ေနာက္ထပ္စက္ေတြ အမ်ားႀကီးလိုပါေသးတယ္။

ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြအေနနဲ႔ လယ္သမားေတြကို စက္ယႏၱရားေတြ ငွားရမ္းႏိုင္တဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြရွိသလို ႀကိတ္ခြဲျခင္း၊ သိုေလွာင္ျခင္းနဲ႔ တင္ပို႔ျခင္းေတြအပါအ၀င္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ႔အဆင့္ဆင့္မွာလည္း ပါ၀င္ျမဳပ္ႏွံႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ႔ ကန္ထ႐ုိက္လယ္ယာစနစ္မွာ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္တဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြရွိပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ပီေလာပီနံႏွင့္ တျခားသီးနွံေတြကို လယ္သမားေတြက စိုက္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီေတြက ႏိုင္ငံျခားကို တင္ပို႔ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးဟာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေရလုပ္ငန္းက႑မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတဲ႔ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြရွိပါသလား။

ေျဖ။ ။ ဒီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ငါးကန္ဧက ၁၂၀,၀၀၀၊ ပုဇြန္ကန္ဧက ၆၃,၀၀၀ရွိပါတယ္။ လက္ရွိကေတာ့ အေျခခံေမြးျမဴေရးနည္းလမ္းေတြပါ။ တကယ္လို႔ ပိုၿပီးေခတ္မီတဲ႔ နည္းလမ္းေတြကိုသာ အသုံးျပဳႏိုင္ရင္ လုပ္ငန္းက တိုးတက္လာမွာပါ။ ဒါ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

အခုခ်ိန္မွာ သာဓကအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔ ျပည္ပကုမၸဏီတစ္ခု (Malaysian firm Texchem Resources ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ TexChem Marine Labutta ) တို႔ဟာ ဂဏန္းေပ်ာ႔ေတြကို ေမြးျမဴၿပီး ျပည္ပကို တင္ပို႔လ်က္ရွိပါတယ္။

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မွာ ဆားငံေရ၀င္တဲ႔ ေျမဧကက ၇၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီမွာ စပါးေကာင္းေကာင္းစိုက္လို႔မရဘူး။ ဒါ႔ေၾကာင့္ အဲဒီေနရာေတြမွာ ဂဏန္းေပ်ာ့ေတြေမးျမဴဖို႔ ကုမၸဏီေတြကို ဖိတ္ေခၚေနတာပါ။

ေမး။ ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ႔ စက္မႈဇုန္ သုံးခုရွိပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္အခ်က္ေတြ ေျပာျပႏိုင္မလား။

ေျဖ။ ။ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ ပုသိမ္၊ မအူပင္နဲ႔ ေညာင္တုံးၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္အသစ္ သုံးခု တည္ေဆာက္ေနပါတယ္။ ပုသိမ္နဲ႔ မအူပင္က ဇုန္ေတြအတြက္ေတာ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေတာ႔ ၿပီးေနပါၿပီ။ ဒီႏွစ္ မအူပင္စက္မႈဇုန္က အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေတြက လုပ္ငန္းေတြစမွာပါ။

ေမး။ ။ ဒီစက္မႈဇုန္ေတြက ဘယ္လိုမ်ဳိး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ စိုက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္၊ ေဒသထြက္ ကုန္ၾကမ္းနဲ႔ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းေတြကို ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မဲ႔ စက္႐ုံေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးေဒသတစ္ခုျဖစ္ေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာစက္ယႏၱရားနဲ႔ ဓါတုေျမၾသဇာထုတ္လုပ္သူေတြကို ဆြဲေဆာင္ဖုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

စက္မႈဇုန္ေတြဟာ အထည္ခ်ဳပ္၊ ဖိနပ္ေျခအိတ္နဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းလုပ္ငန္းေတြလို လုပ္အားကဲတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြအတြက္လည္း သင့္ေတာ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ လြန္ခဲ႔တဲ႔လက သမၼတဦး၀င္းျမင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးကိုလာခ်ိန္ တံတားသစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီတံတားေၾကာင့္ ေရႊေသာင္ယံကမ္းေျခကို သြားလာဖို႔ ပိုဖိုိ႔အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒီေဒသမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္လမ္းေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

ေျဖ။ ။ ေခ်ာင္းသာနဲ႔ ေငြေဆာင္က ကမ္းေျခေတြက အေတာ္ေလး ဖြံ႕ၿဖိဳးေနပါၿပီ။ ၿပီးေတာ႔ ေခတ္မီဟိုတယ္နဲ႔ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေတြလည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေရႊေသာင္ယံ၊ ေဂၚရင္ဂ်ီနဲ႔ ေမာ္တင္တို႔မွာ ကမ္းေျခအပမ္းေျဖစခန္းေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။

အခု တံတားသစ္ဖြင့္လိုက္ၿပီဆိုေတာ့ ေရႊေသာင္ယံကို ေခ်ာင္းသာကေန ကားေမာင္းသြားရင္ မိနစ္ ၂၀ေလာက္ပဲ ၾကာတယ္။ အဲဒီကမ္းေျခဟာ ၁၁ မိုင္ရွည္ၿပီး သဘာ၀အတိုင္းရွိေနပါေသးတယ္။ လွတယ္။ အဲဒီမွာလဲ ဟိုတယ္နဲ႔ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔ အခြင့္အလမ္းရွိပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ေဂၚရင္ဂ်ီနဲ႔ ေမာ္တင္မွာလည္း ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြရွိပါတယ္။ ေဂဟခရီးသြားလုပ္ငန္းဆို သင့္ေတာ္ပါတယ္။

ေမး ။ ။ ကမ္း႐ုိးတန္းလမ္းမသစ္တစ္ခုက ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဆက္ေပးလိမ္႔မယ္လို႔ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ နားလည္ထားပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလမ္းက လိုအပ္တာပါလဲ။ ဒီလမ္းကေန ဘယ္လိုအက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ဘက္ကမ္း႐ုိးတန္းမွာ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ဖို႔ အာ႐ုံစိုက္ေနပါတယ္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးက ေဂၚရင္ဂ်ီ၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္၊ မက်ီးစင္တို႔နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဂြ၊ သံတြဲတို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးမဲ႔ မိုင္ ၁၇၀ ရွည္တဲ႔ လမ္းမႀကီးတစ္ခုကို ေဖာက္လုပ္ဖို႔ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

ဒီလမ္းမႀကီးရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ဖက္ကမ္း႐ုိးတန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေစဖို႔ပါ။ ဒီေဒသမွာ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ အႀကီးစားစက္မႈဇုန္၊ ေရနံခ်က္စက္႐ုံနဲ႔ ေရနံဓါတုလုပ္ငန္းေတြအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္ဖို႔ သင့္ေတာ္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ ေလ႔လာ ေတြ႕ရွိထားပါတယ္။

ဒီလမ္းတည္ေဆာက္ၿပီးတာနဲ႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ႔ ကမ္းေျခေတြကေန ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ ေျမာက္ဦးကို တိုက္႐ုိက္သြားေရာက္ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသြားႏိုင္ရင္ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသေတြလည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလမ္းက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္လည္း အေရးပါပါတယ္။ င႐ုတ္ေကာင္းမွာ ေရအနက္က မီတာ ၂၀အထိရွိတယ္ဆိုေတာ့ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀,၀၀၀ ကေန ၃၀၀,၀၀၀အထိရွိတဲ႔ သေဘၤာႀကီးေတြ ၀င္ထြက္ဖို႔ အလားအလာရွိတဲ႔ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္က ဆိပ္ကမ္းေတြမွာ တန္ခ်ိန္ ၂၀,၀၀၀မေက်ာ္တဲ႔ သေဘၤာေတြသာ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေတြကလည္း ရန္ကုန္နဲ႔ အေတာ္ေ၀းပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္ တကယ္လို႔သာ ဧရာ၀တီတုိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေတြသာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရင္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ေတြအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္။

မီးေလာင္ခ်ဳိင့္မွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ရည္ကေန ၁,၃၉၀ မီဂါ၀ပ္ထုတ္တဲ႔ လ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခု ရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ရဲ႕ Zhefu Holding Group နဲ႔ Supreme Trading တို႔က ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဒသမ၄ဘီလ်ံေစ်းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အလားတူစီမံကိန္းေတြ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အႀကီးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ေနာက္ထပ္အခြင့္အလမ္းကေတာ့ ေရနံခ်က္စက္႐ုံေဆာက္လုပ္ျခင္းနဲ႔ ေရနံဓါတုစက္႐ုံေတြမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိေလာင္စာဆီႏွစ္စဥ္သုံးစြဲမႈက တန္ကိုးသန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေဒၚလာ ေျခာက္ဘီလ်ံကုန္က်ပါတယ္။

ျပည္ပကတင္သြင္းလာတဲ႔ ေရနံကေန သန္႔စင္ၿပီး ေရနံဓါတုထုတ္ကုန္ေတြကိုသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ေရာ ႏိုင္ငံအတြက္ပါ အက်ဳိးရွိမွာပါ။ ဒီေနရာက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အလြယ္တကူသြားလာႏိုင္တဲ႔ ေနရာတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရနံဓါတုစက္႐ုံေတြက ျမန္မာနဲ႔ ျပည္ပေစ်းကြက္ေတြကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ခြင့္ျပဳထားပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္မွာေတာ့ ေဒၚလာ ငါးသန္းပမာဏအထိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကို ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာမွာ ဖြဲ႕စည္းၿပီးကတည္းက ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီဟာ စုစုေပါင္းေဒၚလာ ၁၂ သန္းနဲ႔ က်ပ္ေငြ ၄၉ဒသမ၈ ဘီလ်ံတန္ဘိုးရွိ စီမံကိန္း ၂၀ကို အတည္ျပဳထားပါတယ္။

၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာကတည္းက ျမန္မာ့ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကလည္း စုစုေပါင္းတန္ဘိုး ေဒၚလာ ၅၉ဒသမ၇၄သန္းနဲ႔ က်ပ္ေငြ ၁၉၂ဒသမ၇၇ ဘီလ်ံရွိ စီမံကိန္း ၁၁ခုကိုလည္း အတည္ျပဳၿပီးပါၿပီ။

ေမး။ ။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြပါလဲ။

ေျဖ။ ။ တကယ္ေတာ့ လ်ပ္စစ္ျဖည့္ဆည္းေရးက စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါ။ အရင္ကေတာ့ အိမ္ေထာင္စုေတြနဲ႔ စက္႐ုံေတြအတြက္ မီးေပးဖို႔ လုံေလာက္တဲ႔ လ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမရွိခဲ႔ဘူး။ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္နဲ႔ ေရႊေသာင္ယံ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသေတြကို မီးေပးဖို႔ ပါ၀ါဓါတ္အားလိုင္းနဲ႔ ဓါတ္အားခြဲ႐ုံေတြကို တည္ေဆာက္ေနၿပီး ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာဆိုရင္ ၿပီးစီးပါလိမ္႔မယ္။

မီေလာင္ခ်ဳိင့္က သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ရည္သုံးလ်ပ္စစ္ဓါတ္အား႐ုံ ၂၀၂၁မွာ ၿပီးတဲ႔အခါ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးကို မီးေပးႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ ဒီအတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေနတယ္။

ေနာက္ထပ္ျပသနာတစ္ခုကေတာ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပါ။ လမ္းေတြက မေကာင္းေသးပါဘူး။ ဒီလမ္းေတြက အာရွဖြံ႕ၿဖိ္ဳးေရးဘဏ္က ေခ်းေငြေတြနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ေနပါတယ္။ မအူပင္-ဖ်ာပုံလမ္းကို ေလးလမ္းသြားအျဖစ္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အဆင့္ျမင့္တင္ေနသလို ပုသိမ္-မုံရြာလမ္းကိုလည္း အဆင့္ျမင့္တင္ေနပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ပုသိမ္ၾကားလမ္းကိုလည္း ေလးလမ္းသြားအျဖစ္ အဆင့္ျမင့္တင္ဖို႔ စီမံကိန္းေတြေရးဆြဲေနပါတယ္။

ယခုအခါ ပုသိမ္ျမစ္ကို ေသာင္တူးစက္ျဖင့္ တူးလ်က္ရွိရာ မၾကာမီ ႏိုင္ငံျခားကုန္သေဘၤာမ်ား ပုသိမ္မ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးယခင္ကဲ႔သို႔ပင္ ပုသိမ္ဆိပ္ကမ္းမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပသို႔ တိုက္႐ုိက္တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

သင္ဟာရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူတစ္ဦးလား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံႈမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား? သင္သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္အတြက္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Download the Invest Myanmar Summit 2019 app today to request appointments* and check out the latest Summit programme.

*Only available to registered Summit participants.