Chin State Myanmar Textile Tourism

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အဝတ္အထည္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား

၎၏ေဝးလံေခါင္သီေသာအရပ္တြင္တည္ရွိမႈႏွင့္ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံးနယ္ျခားေဒသဟု ေခၚဆိုလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခရီးသြားရန္ ဆႏၵရွိသူေတြအေနျဖင့္ အဝတ္အထည္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အထည္အလိပ္မ်ားမွသည္ ေရအားလ်ပ္စစ္၊ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေပၚသီးႏွံမ်ားအထိ လုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ ထူးျခားသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ Invest Myanmar Summit 2019 တြင္ ပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ၁၀ခုမွ ၁ခု ျဖစ္ၿပီး Summit ၏ ေဒသဆိုင္ရာတင္ျပမႈမ်ား တြင္ ျပည္နယ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ဳိးစုယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအဝတ္အထည္ျပခန္း ႐ုိးရာေမတည္ေထာင္သူမ်ားက ခ်င္း႐ိုးရာအဝတ္အထည္မ်ား၊ ဂ်ပ္ခုတ္ခ်ည္ထည္ပိုးထည္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းရွိ ၎တို႔၏ဆိုင္မွ ေခတ္ၿပိဳင္ခ်င္းအဝတ္အထည္မ်ား၊ ကူရွင္ကာဗာမ်ား၊ လြယ္အိတ္မ်ား၊ လိပ္စာကဒ္ထည့္စာအုပ္မ်ား၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားၾကား လူႀကိဳက္မ်ားမႈျမင့္တက္လာသည့္ ဂႏၳဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အပင္ပန္းခံဂ႐ုတစိုက္ယက္လုပ္ရၿပီး ယင္းတို႔၏ျမင့္မားသည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ အႏုစိတ္ဒီဇိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားလာသည့္ ႐ုိးရာခ်င္းအဝတ္အထည္မ်ားကိုမူ မၾကာေသးမီကမွ ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ ထုတ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၅အထိ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ နီးစပ္မႈမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ အစိုးရက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီအခ်ဳိ႕က ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ အဝတ္အထည္မ်ားဖန္တီးရန္ ခ်င္းအထည္ရက္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ အတူစတင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ၿဗိတိသွ်အိမ္သုံးပစၥည္းကုမၸဏီ Kalinko သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မား၍ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္အထည္မ်ားဖန္တီးရန္ ခ်င္းအထည္ရက္လုပ္သူမ်ားအဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ အတူတြဲရ၍ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။

“ဒီဟာက အလြန္႐ိုးရွင္းတဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈေတြပါဝင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုဟာမ်ဳိးလဲဆိုေတာ့ အထည္ပုံစံေတြ ညီညြတ္မႈရွိဖို႔ အထည္ရက္သူေတြ ေဘးခ်င္းယွဥ္ရွိေနေစတာမ်ဳိး၊ သန္႔ရွင္းမႈရွိတဲ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရက္လုပ္တာမ်ဳိးနဲ႔ Kalinko က ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ႔ အေရာင္ေပါင္းစပ္မႈေတြနဲ႔ ႐ုိးရာအထည္ပုံစံေတြ ေပါင္းစည္းတာမ်ဴိးေတြပါ” ဟု ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ မစၥဆိုနီယာဂါနီယာက ေျပာသည္။
“အထည္ရက္သူေတြ လိုအပ္တဲ႔ ပစၥည္းေတြအားလုံး က်ြန္မတို႔ပံ့ပိုးေပးတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ကိရိယာနဲ႔ အလုပ္႐ုံေတြကို အဆင့္ျမင့္တင္ေပးတယ္။ အမွာေတြအၿမဲရရွိေရးနဲ႔ က်ြန္မတို႔ရဲ႕ အႀကီးဆုံးေစ်းကြက္ေတြျဖစ္တဲ႔ ယူေက၊ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္တို႔က ဝယ္သူေတြထိေတြ႕ေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းအေပၚတြင္သာ မွီခိုေနရၿပီး ျပည္နယ္ရွိလူဦးေရမွာလည္း စီးပြားေရးအရေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။ အဝတ္အထည္လုပ္ငန္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ဝင္ေငြေကာင္းသည့္အလုပ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္အထည္ရက္သူမ်ားအား ထိန္းထားရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

ယူေကအျခစိုက္ NGO အဖြဲ႕အစည္း Turquoise Mountain သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အထည္ရက္သူမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈစတင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးခင္က ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးရွိ အေရာင္ႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို က်င္းပေပးခဲ႔သည္။ ပိုမိုတန္ဘိုးျမင့္မားသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို ဖြင့္ရာတြင္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲက အလြန္အေရးပါသည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕က ယုံၾကည္သည္။

Turquoise Mountain ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကုန္ပစၥည္းတန္ဘိုးျမင့္လုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးပါဆုံးအပိုင္းကို ထိန္းထားၿပီး ထုတ္ကုန္တိုးတက္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အာ႐ုံစိုက္ေသာ ျဖတ္-ညပ္-ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္႐ုံတစ္ခုကို ရန္ကုန္တြင္ တည္ေထာင္ထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏အျခားေဒသမ်ားရွိ အဝတ္အထည္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ၎အဖြဲ႕၏ေဆာင္ရြက္မႈကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ယူေက၏ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး႒ာန (DFID) က ၎၏ DaNa Facility မွ တဆင့္ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးလ်က္ရိွသည္။ အဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္က ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြန္းအားေပးေရးကို စတင္ရာတြင္ အေရးပါလ်က္ရွိသည္။

Chin State Myanmar Investor textiles
ခ်င္းျပည္နယ္မွ အထည္ရက္သူ မလွ

ဦးစားေပးက႑မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအက်ိဳးခံရလဒ္မ်ား

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက DaNa Facility သည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမင့္တင္ေရးပြဲတစ္ခုကို က်င္းပခဲ႔ၿပီး အစိုးရ ပုဂၢလိကက႑မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္သည္။ ယင္းပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား မ်က္စိလွ်မ္းေနသည့္ ဖုံးကြယ္ေနသည့္ ရတနာတစ္ခုအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခဲ႔ၾကၿပီး အဓိကဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က႑ေလးခုကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ႔သည္။ ၎တို႔မွာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေျချပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ျဖစ္သည္။

အျခားေသာအက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေသးငယ္သည့္စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးတက္ေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီး၊ ပန္းႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အသင္းအပါအဝင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို DaNaFacility က နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးအကူအညီမ်ားလည္း ပံ့ပိုးလ်က္ရွိသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္က အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္ေနမႈက ေကာ္ဖီ၊ ေထာပတ္သီးႏွင့္ ဆင္ေျခဥကဲ႔သို႔ ေျမျမင့္ပိုင္းတြင္ စိုက္ရသည့္ေငြေပၚအသီးအႏွံမ်ားကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟု လည္း DaNaFacility ကယုံၾကည္သည္။ အိႏိၵယအစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ဘက္ေပါင္းစုံ Kaladan သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းက အိႏိၵယ၏ အေရွ႕ေျမာက္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို တိုးတက္ေစသျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးမွာ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တိုးတက္လာဖြယ္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ဇြန္လက DaNa ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာနတို႔က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမာေစမည့္ မူဝါဒမ်ားေဖာ္ထုတ္ရန္ ဟားခါးတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမင့္တင္ေရးႏွင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမာေရးမဟာဗ်ဴဟာအလုပ္႐ုံတစ္ခုကို စီစဥ္ခဲ႔သည္။

တခ်ဳိ႕အစီစဥ္မ်ားမွာ စီစဥ္တက်ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္က ခ်င္းျပည္နယ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအသင္းကို ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး႒ာနသည္ ဟားခါးတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစတင္ခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္အရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ကိုးခုထဲမွ တစ္ခုခုတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈသည္ ခုႏွစ္ႏွစ္အထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရၿပီျဖစ္သည္။

ယခုေဖာ္ျပသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားက အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေျပာၾကားထားခ်က္အရ ေရအားလ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိၿပီး အႀကီးစားေရအားလ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးေရးအတြက္လည္း ကတိျပဳထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္လူဦးေရ၏ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လ်ပ္စစ္မီးရရွိေနမႈက ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း လ်ပ္စစ္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႀကီးမားသည့္ ရင္းႏွီၤးျမွဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္ေနသည္ကို ျပသလ်က္ရွိသည္။

ျပည္နယ္၏ အေရွ႕ပိုင္းရွိ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု သိရၿပီး ၎အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေၾကးနီႏွင့္ ခ႐ုိမီယမ္တို႔အပါအဝင္ ဓါတ္သတၱဴမ်ား တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားရွိေနသည္။ ထိုစဥ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး႒ာနက ဟာခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္နယ္၏ ပထမဆုံးဘိလပ္ေျမစက္႐ုံအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ႔လာမႈျပဳလုပ္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

သဘာဝအတိုင္းအလွ

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ လူအမ်ားႀကီးမေနေသာ လူအမ်ားႀကီးမသြားရေသးသည့္ေနရာကို သြားခ်င္သူမ်ားအတြက္ ခရီးသြားေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ေျမအေနအထားမွာ ႏိုင္ငံရွိ မည္သည့္ေနရာထက္မဆို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးၿပီး ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို တားဆီးလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္က ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ႀကီး႒ာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဟိုတယ္ေျခာက္လုံးသာရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ ငါးလုံးမွာ ဝိတိုရိယေတာင္အနီး ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ကန္ပက္လက္တြင္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ခ်င္းအစိုးရက ႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံသို႔ ေပးရန္ရည္မွန္းေနၿပီး ေလဆိပ္သစ္ႏွစ္ခု ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုစဥ္ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ခရီးသည္မ်ား လာေရာက္မႈတိုးျမင့္လာမႈက ယင္းေဒသ၏ အလားအလားေကာင္းမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေအာက္တိုဘာႏွစ္ကုန္က ျပည္တြင္းခရီးသည္ ၁၁,၁၈၂ ဦးကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္က လာေရာက္ခဲ႔သည့္ စုစုေပါင္းခရီးသည္ ၁၁,၀၄၇ ဦးထက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ခရီးသြားလုပ္ငန္း႒ာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ၿဖိဳးက ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ သဘာဝအလွကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခံစားရန္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ားအၾကား စိတ္ဝင္စားမႈလည္း ျမင့္တက္လာေနသည္။ လြန္ခဲ႔သည့္ ၁၂လ အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားထက္ ခ်င္းျပည္နယ္အေၾကာင္းစုံစမ္းမႈက ပိုမ်ားေၾကာင္း ျပည္ပတြင္ေနထိုင္ခဲ႔သူမ်ားအတြက္ ခရီးစဥ္မ်ားကို အဓိကစီစဥ္ေပးသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Sampan Travel ၏ မန္းေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ မစၥတာဘာတီေလာဆင္က ေျပာသည္။

“ဒီလိုစုံစမ္းၾကတဲ႔သူေတြက ရွမ္းျပည္နယ္က အင္းေလးကန္နဲ႔ သီေပါတစ္ဝိုက္မွာ ေျခလ်င္ခရီးႀကမ္းႏွင္ၿပီးၾကပါၿပီ။ သူတို႔က ထူးျခားတဲ႔ေနရာတစ္ခုခုကို ရွာေနၾကတာပါ” ဟု၎ကေျပာသည္။

“ပိုမိုသိမ္ေမြ႕တဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ရွိေနသည့္တုိင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ ေအးစက္တဲ႔ သဘာဝအတိုင္းလွတဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ႔ေဒသမွာ ခက္ခဲတဲ႔ ေျခလ်င္ခရီးၾကမ္းေတြ သြားလို႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္ေဒသေတြနဲ႔ လုံးဝမတူတဲ႔အခ်က္ပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

Sampan Travel သည္ ေျခလ်င္ခရီးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာခရီးမ်ား စီစဥ္ရန္ ျပည္တြင္းမွ ဝန္ေဆာင္ပံ့ပိုးသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္သည္။

“ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ ခရီးစဥ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေလာဆင္က အေလးထားေျပာၾကားခဲ႔သည္။ အဘယ္႔ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ အလြန္တရာေသးငယ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာလည္း အထူးသျဖင့္ မင္းတပ္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္လာေရာက္မႈ လြန္စြာမ်ားျပားလာခဲ႔သည္ဟု” ၎ကဆိုသည္။

ေတာင္ဇလပ္ပန္းမ်ား၏ အလွကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခံစားလိုသူမ်ားက ယခုအခါ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဟားခါးႏွင့္ တီးတိန္ကဲ႔သို႔ ပိုမိုေဝးလံေခါင္သီေသာ ေနရာမ်ားကို သြားရန္ စိတ္ကူးေနၾကၿပီဟု ၎ကေျပာသည္။

Photo credit: Kalinko

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

သင္ဟာရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံသူတစ္ဦးလား

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံႈမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားပါသလား? သင္သိရိွလိုသည္မ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္အတြက္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

Download the Invest Myanmar Summit 2019 app today to request appointments* and check out the latest Summit programme.

*Only available to registered Summit participants.